Свински врат

Опаковка и условия на съхранение:

вакуум 0.250-0.300 кг – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

флопак – защитена атмосфера: 30 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Свински гърди

Опаковка и условия на съхранение:

вакуум 0.250-0.300 кг – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

флопак – защитена атмосфера: 30 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Свински гърди без кост

Опаковка и условия на съхранение:

вакуум 0.250-0.300 кг – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

флопак – защитена атмосфера: 30 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Свинско филе

Опаковка и условия на съхранение:  

флопак – защитена атмосфера: 30 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Свинско филе

Опаковка и условия на съхранение:  

вакуум 0.200 кг – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Свински бут

Опаковка и условия на съхранение:

флопак – защитена атмосфера: 30 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Свински бут

Опаковка и условия на съхранение:

вакуум 0.200 кг – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Свински бекон

Опаковка и условия на съхранение:

вакуум 0.250-0.300 кг – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

 

флопак – защитена атмосфера: 30 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Пражка шунка – Плочка 

Опаковка и условия на съхранение:  

гастро вакуум ~ 1,8 кг – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Бекон – Плочка 

Опаковка и условия на съхранение:  

гастро вакуум ~ 2 кг – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC