Свински врат

Опаковка и условия на съхранение:

без опаковка – 10 дни при t: от 0 до 4ºC

вакуум- 0.250-0.300 кг. – 60 дни при t: от 0 до 4ºC

флопак-защитена атмосфера: 30 дни при темп. 0-4 градуса

Свински гърди

Опаковка и условия на съхранение:

без опаковка – 10 дни при t: от 0 до 4ºC

вакуум 0.250-0.300кг. – 60 дни при t: от 0 до 4ºC

флопак-защитена атмосфера: 30 дни при темп. 0-4 градуса

Свински гърди без кост

Опаковка и условия на съхранение:

без опаковка – 10 дни при t: от 0 до 4ºC

вакуум 0.250-0.300 кг. – 60 дни при t: от 0 до 4ºC

флопак-защитена атмосфера: 30 дни при темп. 0-4 градуса

Свинско филе

Опаковка и условия на съхранение:  

без опаковка – 10 дни при t: от 0 до 4ºC

вакуум 0.250-0.300 кг. – 60 дни при t: от 0 до 4ºC

флопак-защитена атмосфера: 30 дни при темп. 0-4 градуса

Свински бут

Опаковка и условия на съхранение:

без опаковка – 10 дни при t: от 0 до 4ºC

вакуум 0.250-0.300 кг. – 60 дни при t: от 0 до 4ºC

флопак-защитена атмосфера: 30 дни при темп. 0-4 градуса

Свински бекон

Опаковка и условия на съхранение:

без опаковка – 10 дни при t: от 0 до 4ºC

вакуум 0.250-0.300 кг. – 60 дни при t: от 0 до 4ºC

флопак-защитена атмосфера: 30 дни при темп. 0-4 градуса

Бекон – Плочка 

Опаковка и условия на съхранение:  

гастро вакуум ~1,5кг. – 60 дни при t: от 0 до 4ºC

слайс вакуум ~200-250гр.

флопак-защитена атмосфера: 30 дни при темп. 0-4 градуса

Жарен свински врат

Опаковка и условия на съхранение:

вакуум 0.250-0.300 кг. – 60 дни при t: от 0 до 4ºC

флопак-защитена атмосфера: 30 дни при темп. 0-4 градуса