Свински врат

Опаковка и условия на съхранение:

вакуум 0.250-0.300 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

флопак-защитена атмосфера: 30 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Свински гърди

Опаковка и условия на съхранение:

вакуум 0.250-0.300 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

флопак-защитена атмосфера: 30 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Свински гърди без кост

Опаковка и условия на съхранение:

вакуум 0.250-0.300 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

флопак-защитена атмосфера: 30 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Свинско филе

Опаковка и условия на съхранение:  

вакуум 0.250-0.300 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

флопак-защитена атмосфера: 30 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Свински бут

Опаковка и условия на съхранение:

вакуум 0.250-0.300 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

флопак-защитена атмосфера: 30 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Свински бекон

Опаковка и условия на съхранение:

вакуум 0.250-0.300 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

флопак-защитена атмосфера: 30 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Бекон – Плочка 

Опаковка и условия на съхранение:  

слайс вакуум – 0.200 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

слайс вакуум – 0.500 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Бекон – Плочка 

Опаковка и условия на съхранение:  

гастро вакуум ~ 1.5 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Пражка шунка

Опаковка и условия на съхранение:

слайс вакуум – 0.200 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

слайс вакуум – 0.500 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Пражка шунка

Опаковка и условия на съхранение:

гастро вакуум ~ 1.8 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Сланина

Опаковка и условия на съхранение:

слайс вакуум – 0.200-0.300 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC