ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО

Искаме да сте сигурни, че винаги, когато изберете нашата марка,

получавате вкусни и безопасни продукти. Затова въведохме в

организацията си съвременна eвропейска Система за управление

безопасността на храните, съгласно стандарта BS EN ISO

22000:2005. Фирмата ни беше сертифицирана от водеща

организация в сферата на

сертифицирането – NQA.