Кренвирши:

Опаковка и условия на съхранение

флопак опаковка – 17 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Кренвирш с кашкавал:

Опаковка и условия на съхранение

вакуум 4 бр. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Кренвирши в тарелка:

Опаковка и условия на съхранение

Тарелка – 0.300 кг./бр., 60 дни при t : от 0°C до 4°C

Кренвирш “Хот дог“

Опаковка и условия на съхранение:

флопак – 17 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум 4 бр. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум 20 бр. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Наденица „Македонска“

Опаковка и условия на съхранение:

флопак – 17 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум 2 бр. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Родопска наденица

Опаковка и условия на съхранение:  

флопак – 17 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум 2 бр. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Селска наденица

Опаковка и условия на съхранение:

флопак – 17 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум 2 бр. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Лионска наденица

Опаковка и условия на съхранение:

флопак опаковка – 17 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум: 1 бр. – 60 дни при t : от 0°C до 4°C

Ловджийска наденица

Опаковка и условия на съхранение:

флопак – 17 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум 0.300 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Биренка

Опаковка и условия на съхранение:

флопак – 17 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум 4 бр. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC