Кренвирши:

Опаковка и условия на съхранение

флопак – защитена атмосфера – 45 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Кренвирш с кашкавал:

Опаковка и условия на съхранение

вакуум 4 бр. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Кренвирши в тарелка:

Опаковка и условия на съхранение

Тарелка – 0.300 кг./бр., 60 дни при t : от 0°C до 4°C

Кренвирш “Хот дог“

Опаковка и условия на съхранение:

флопак – защитена атмосфера – 45 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум белен 20 бр. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Бейби Кренвирш

Опаковка и условия на съхранение:

вакуум белен – 0.500 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Наденица „Македонска“

Опаковка и условия на съхранение:

флопак – защитена атмосфера – 45 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум 2 бр. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

за скара – вакуум 4 бр. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Родопска наденица

Опаковка и условия на съхранение:  

флопак – защитена атмосфера – 45 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум 2 бр. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC 

за скара – вакуум 4 бр. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Лионска наденица

Опаковка и условия на съхранение:

флопак – защитена атмосфера – 45 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум 1 бр. – 60 дни при t : от 0°C до 4°C

Ловджийска наденица

Опаковка и условия на съхранение:

флопак – защитена атмосфера – 45 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум 0.300 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Биренка

Опаковка и условия на съхранение:

флопак – защитена атмосфера – 45 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум 4 бр. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC