Камчия

Опаковка и условия на съхранение

~0.450 кг – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

брой – 0.300 кг – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

кубче 6/6 мм – вакуум ~ 2 кг. – 45 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Хамбургски колбас

Опаковка и условия на съхранение:

~ кг – 1.4 кг, 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

брой – 0.300 кг – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC 

кубче 6/6 мм – вакуум ~ 2 кг. – 45 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Хамбургски колбас в изкуствено черво

Опаковка и условия на съхранение:

брой – 0.500 кг – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC 

Телешки колбас

Опаковка и условия на съхранение:  

~0.450 кг – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

брой – 0.300 кг – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

кубче 6/6 мм – вакуум ~ 2 кг. – 45 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Телешки колбас, Хамбургски колбас, Колбас Камчия

На брой

Опаковка и условия на съхранение:

60 дни при t : от 0°C до 4°C

Салам Камчия

Опаковка и условия на съхранение:

~ 1 кг – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Шункa гастро

Опаковка и условия на съхранение:

~2.2 кг – 40 дни при t: от 0ºC до 4ºC