Смядовска луканка

Опаковка и условия на съхранение:

флопак – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC 

вакуум 0.250 кг – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Средногорска луканка

Опаковка и условия на съхранение:

флопак – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC 

вакуум 0.220 кг – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Премиум луканка

Опаковка и условия на съхранение:

флопак – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC 

вакуум 0.190 кг – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Средногорска луканка гастро

Опаковка и условия на съхранение:

флопак – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум ~ 0.800 кг – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Тракийска луканка гастро

Опаковка и условия на съхранение:

флопак – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум ~ 0.800 кг – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Смядовска луканка гастро

Опаковка и условия на съхранение:

флопак – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум ~ 0.800 кг – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Домашна луканка Гастро

Опаковка и условия на съхранение:

вакуум ~ 0.800 кг – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Телешка луканка

Опаковка и условия на съхранение:

флопак – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Телешка занаятчийска луканка

Опаковка и условия на съхранение:  

флопак ~ 0.300 кг – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Луканков салам Гастро

Опаковка и условия на съхранение:  

вакуум ~ 0.900 кг – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Бабек Тракиец Гастро

Опаковка и условия на съхранение:

флопак – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум ~ 0.800 кг – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Бабек Фуска

Опаковка и условия на съхранение:

флопак – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Телешки Суджук

Опаковка и условия на съхранение:  

флопак – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум – 0.190 кг – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Житненски Врат Премиум гастро

Опаковка и условия на съхранение:

флопак ~ 1.5 кг –  90 дни при t: от 0ºC до 4ºC 

вакуум – 0.200 – 0.350 кг – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Житненско Филе Премиум гастро

Опаковка и условия на съхранение:

флопак ~ 1.5 кг –  90 дни при t: от 0ºC до 4ºC 

вакуум – 0.200 – 0.350 кг – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC