Смядовска луканка

Опаковка и условия на съхранение:

без или флопак – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC 

вакуум 0.250 кг.– 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Средногорска луканка

Опаковка и условия на съхранение:

без или флопак – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC 

вакуум 0.220 кг. – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Средногорска луканка гастро

Опаковка и условия на съхранение:

без или флопак – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Тракийска луканка гастро

Опаковка и условия на съхранение:

без или флопак – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Телешка луканка

Опаковка и условия на съхранение:

без или флопак – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Домашна луканка Гастро

Опаковка и условия на съхранение:

флопак ~ 0.800 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум ~ 0.800 кг. – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Луканков салам Гастро

Опаковка и условия на съхранение:  

вакуум 0.900 кг. – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Сушеница

Опаковка и условия на съхранение:  

на брой – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Бабек Тракиец

Опаковка и условия на съхранение:

на брой – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум 0.250 кг. – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Бабек Тракиец Гастро

Опаковка и условия на съхранение:

без или флопак – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Бабек Фуска

Опаковка и условия на съхранение:

без или флопак – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Телешки Суджук

Опаковка и условия на съхранение:  

без или флопак – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Житненски Врат Премиум гастро

Опаковка и условия на съхранение:

флопак – 1.5 кг. –  90 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Житненско Филе Премиум гастро

Опаковка и условия на съхранение:

флопак – 1.5 кг. –  90 дни при t: от 0ºC до 4ºC