Смядовска луканка

Опаковка и условия на съхранение:

без или флопак – 60 дни при t: от 0 до 4ºC

вакуум 0.250 кг.– 90 дни при t: от 0 до 4ºC

Средногорска луканка

Опаковка и условия на съхранение:

без или флопак – 60 дни при t: от 0 до 4ºC – 60 дни при t: от 0 до 4ºC

вакуум 0.220 кг. – 90 дни при t: от 0 до 4ºC

Средногорска луканка гастро

Опаковка и условия на съхранение:

без или флопак – 60 дни при t: от 0 до 4ºC

вакуум – 90 дни при t: от 0 до 4ºC

Житненски Врат Премиум

Опаковка и условия на съхранение:

флопак – 1,5 кг. –  90 дни при t: от 0 до 4ºC

Тракийска луканка гастро

Опаковка и условия на съхранение:

без или флопак – 60 дни при t: от 0 до 4ºC

вакуум – 90 дни при t: от 0 до 4ºC

Телешка луканка

Опаковка и условия на съхранение:

без или флопак – 60 дни при t: от 0 до 4ºC

вакуум – 90 дни при t: от 0 до 4ºC

Амбарица

Опаковка и условия на съхранение:

без или флопак – 60 дни при t: от 0 до 4ºC

вакуум 0.280 кг. – 90 дни при t: от 0 до 4ºC

Говежда пастърма

Опаковка и условия на съхранение:  

вакуум слайс 0.200 кг. – 90 дни при t: от 0 до 4ºC

вакуум 0.200-0.250 кг. – 90 ди при t: от 0 до 4ºC

Телешки Суджук

Опаковка и условия на съхранение:  

без или флопак – 60 дни при t: от 0 до 4ºC

вакуум – 90 дни при t: от 0 до 4ºC

Сушеница

Опаковка и условия на съхранение:  

на брой – 60 дни при t: от 0 до 4ºC

вакуум – 90 дни при t: от 0 до 4ºC

Бабек Тракиец

Опаковка и условия на съхранение:

на брой – 60 дни при t: от 0 до 4ºC

вакуум 0.250 кг. – 90 дни при t: от 0 до 4ºC

Бабек Фуска

Опаковка и условия на съхранение:

без или флопак – 60 дни при t: от 0 до 4ºC

вакуум – 90 дни при t: от 0 до 4ºC

Сушено Житненско Филе Премиум

Опаковка и условия на съхранение:

90 дни при t: от 0 до 4ºC