Шпеков салам

Опаковка и условия на съхранение

на брой – 60 дни при t: от 0º до 4ºC

вакуум 0.270 кг. – 90 дни при t: от 0º до 4ºC

Шпек „Бургас“

Опаковка и условия на съхранение:

на брой – 60 дни при t: от 0 до 4ºC

вакуум 0.250 кг. – 90 дни при t: от 0 до 4ºC

Шпек „Бургас” гастро

Опаковка и условия на съхранение:

вакуум ~0.900 кг. – 90 дни при t: от 0 до 4ºC

Шпек „Алпийски“

Опаковка и условия на съхранение:  

на брой – 60 дни при t: от 0 до 4ºC

вакуум 0.300 кг. – 90 дни при t: от 0 до 4ºC

Шпек „Деликатесен“

Опаковка и условия на съхранение:

на брой – 60 дни при t: от 0 до 4ºC

вакуум 0. 400 кг. – 90 дни при t: от 0 до 4ºC

Сух шпек „Деликатесен“ гастро

Опаковка и условия на съхранение:

вакуум 0.900 кг. – 90 дни при t: от 0 до 4ºC

Сух шпек „Сервилат“

Опаковка и условия на съхранение:

вакуум – ~1кг. – 90 дни при t: от 0 до 4ºC

Шпек „Велико Търново“

Опаковка и условия на съхранение:

вакуум 0.240 кг. – 90 дни при t: от 0 до 4ºC

Шпек „Тиролски“

Опаковка и условия на съхранение:

вакуум 0.400 кг. – 90 дни при t: от 0 до 4ºC

Руски шпек

Опаковка и условия на съхранение:  

вакуум  0.400 кг – 90 дни при t: от 0 до 4ºC

Сух шпек  Деликатесен Премиум

Опаковка и условия на съхранение:  

вакуум  0.400 кг – 90 дни при t: от 0 до 4ºC

Сух шпек  Деликатесен Премиум – Гастро

Опаковка и условия на съхранение:  

вакуум  0.800 кг – 90 дни при t: от 0 до 4ºC