Домашна луканка Гастро

Опаковка и условия на съхранение:

флопак ~ 0.800 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

вакуум ~ 0.800 кг. – 90 дни при t: от 0ºC до 4ºC