Бекон – Плочка 

Опаковка и условия на съхранение:  

слайс вакуум – 0.200 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

слайс вакуум – 0.500 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Пражка шунка

Опаковка и условия на съхранение:  

слайс вакуум – 0.200 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

слайс вакуум – 0.500 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Сланина

Опаковка и условия на съхранение:  

слайс вакуум – 0.300 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Луканков салам

Опаковка и условия на съхранение:  

тарелка – защитена атмосфера – 0.100 кг. – 45 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Сух Шпек „Бургас“

Опаковка и условия на съхранение:  

слайс вакуум – 0.120 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Средногорска луканка

Опаковка и условия на съхранение:  

слайс вакуум – 0.100 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Шунка Тост Слайс

Опаковка и условия на съхранение:  

слайс вакуум – 0.300 кг. – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC