Бекон – Плочка 

Опаковка и условия на съхранение:  

слайс вакуум – 0.200 кг – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

слайс вакуум – 0.500 кг – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Премиум шунка

Опаковка и условия на съхранение:  

слайс вакуум – 0.200 кг – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

слайс вакуум – 0.500 кг – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Сланина

Опаковка и условия на съхранение:  

слайс вакуум – 0.300 кг – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC

Шунка Тост Слайс

Опаковка и условия на съхранение:  

слайс вакуум – 0.300 кг – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC 

слайс вакуум – 1.200 кг – 60 дни при t: от 0ºC до 4ºC